Tietosuojalauseke

1. Johdanto

Tässä tietosuojalausekkeessa kerromme, kuinka keräämme ja käsittelemme henkilötietoja Actus Advisors Oy:n sivustolla ja palveluita tarjotessa (”Palvelu”).

Olemme sitoutuneet suojaamaan Palveluiden käyttäjien yksityisyyttä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

2. Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Actus Advisors Oy kerää ja käsittelee henkilötietoja, jotta:

  • asiakasviestinnän, asiakas- ja palvelusuhteen hoitamiseksi sekä kehittämiseksi.
  • käyttäjä voi käyttää tiettyjä Actus Advisors Oy:n tarjoamia Palveluita

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Actus Advisors Oy kerää ja käsittelee henkilötietoja hoitaakseen sopimuksesta johtuvat velvollisuutensa sekä täyttääkseen lainsäädännöstä johtuvat velvoitteensa. Lisäksi Actus Advisors Oy käsittelee henkilötietoja oikeutetun edun perusteella ylläpitääkseen ja kehittääkseen liiketoimintaansa ja palveluansa.

3. Mitä henkilötietoja keräämme?

Actus Advisors Oy kerää palvelunsa käyttäjistään tässä tietosuojalausekkeessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja:

Actus Advisors Oy:lle antamasi tiedot

  • Asiakasyritysten ja yhteyksien ylläpitoon tarkoitettujen yritysten vastuuhenkilöiden yhteystiedot.
  • Sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tuotteiden tai palveluiden kuvailutiedot, laskutus- ja maksutiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot.
  • Muut mahdolliset käyttäjän antamat tiedot, joita tarvitsemme tietosuojalausekkeessa määriteltyihin tarkoituksiin.

4. Kuinka kauan käyttäjien tietoja säilytetään?

Actus Advisors Oy säilyttää käyttäjien henkilötietoja vain niin kauan kuin niitä tarvitaan sitä tarkoitusta varten, jota ne kerättiin tai lain salliman enimmäisajan.  Henkilötietojen säilytysjakson pituus vaihtelee siis tiedoista riippuen. Tämä tarkoittaa myös sitä, että saatamme säilyttää henkilötietojasi, vaikka sopimussuhteesi meihin olisi päättynyt, mutta vain niin kauan kuin meillä on syy tehdä niin.

5. Henkilötietojen suojaus

Actus Advisors Oy käyttää ajantasaisia käytäntöjä henkilötietojen suojelemiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että käytämme fyysisiä, hallinnollisia ja teknisiä suojaustoimenpiteitä pienentääksemme henkilötietojen hävikin riskiä ja vähentääksemme väärinkäytöksiä sekä luvatonta käyttöä, julkaisua tai muokkausta. Tallennamme henkilökohtaiset tietosi suojatuille palvelimille, jolloin vain valtuutetut henkilöt voivat käyttää näissä palvelimessa olevia tietoja. Actus Advisors Oy voi myös suojella käyttäjän henkilötietoja hyödyntäen Secure Sockets Layer (“SSL”) tai muuta vastaavaa salausohjelmistoa.

6. Kolmansien sivustot

Tämä tietosuojaseloste soveltuu vain Actus Advisors Oy:n Palveluihin emmekä ole vastuussa muiden sivustojen tietosuojakäytännöistä. Suosittelemme käyttäjää tarkistamaan käyttämiensä sivustojen tietosuojalausekkeet.

7. Tietosuojaselosteen muutokset

Actus Advisors Oy voi muuttaa tätä tietosuojalauseketta.

8. Sinun oikeutesi

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista

Sinulla on oikeus vaatia epätarkan ja virheellisen tiedon korjaamista.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa.

Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä

Tietyissä lakisääteisissä tapauksissa voimme rajoittaa tietojesi käsittelyä.

Oikeus peruuttaa suostumus

Jos tietojesi käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.

10. Oikeuksiesi käyttäminen

Toteutamme edellä mainitut oikeudet sen sisältöisenä kuin ne on yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritelty. Oikeuksiesi laajuus on sidottu henkilötietojesi käsittelyperusteeseen.

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä kirjeen tai sähköpostin sisältäen nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja kopion voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta. Jos pyyntösi koskee evästeessä olevaa henkilötietoa, on sinun liitettävä pyyntöösi kopio kyseisestä evästeestä. Voimme pyytää lisätietoja, jotka ovat tarpeen henkilöllisyytesi varmentamiseksi. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat perusteettomia.

Jos koet henkilötietojesi käsittelyn olevan ristiriidassa voimassaolevan lainsäädännön kanssa, voit tehdä valituksen paikalliselle tietosuojavalvontaviranomaiselle.

11. Kuka on rekisterinpitäjä ja kehen voin ottaa yhteyttä?

Rekisterinpitäjä on:

Actus Advisors Oy
1922103-0

Alvar Aallon katu 8, 40600 Jyväskylä

Yhteyttä rekisteriä koskevissa asioissa voit ottaa:
Simo Lehtonen
simo.lehtonen(at)actusadvisors.com