Taloudellinen neuvonanto

Yritysjärjestelyiden lisäksi toimimme neuvonantajana erilaisissa yritysten ja niiden omistaja-arvoa pitkäjänteisesti kehittävissä hankkeissa.  Kyseessä saattaa olla yritysten ja niiden omistusrakenteiden pitkän aikavälin strateginen suunnittelu, yritysrakenteiden optimointi tai muu pitkän aikavälin suunnittelu tai päätöksenteon valmistelu. Pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme kuhunkin yksilölliseen tilanteeseen räätälöityä palvelukokonaisuutta. 

Tyypillisiä neuvonantotilanteitamme ovat mm. 

-Arvonmääritykset ja ns. fairness opinion – lausunnot

-Portfolioanalyysi ja omistajastrategian kehittäminen

-Liiketoiminta-strategian kehittäminen

-Yritysrakenteiden optimoinnin suunnittelu ja toteutuksen koordinointi mm. liiketoiminta-alueiden eriyttämisen ja yrityksen jakautumisen keinoin

-Sukupolvenvaihdosten suunnittelu ja tukeminen

Tuemme asiakkaitamme ymmärtämään kriittiset liiketoimintaympäristöön vaikuttavat muutostekijät, arvioimaan yrityksen omia resursseja, analysoimaan strategisia vaihtoehtoja ja valitsemaan optimaalisen strategisen suunnan. 

Luomme lisäarvoa tuomalla tuoreita näkökulmia ja analysoitua sekä jäsenneltyä tietoa päätöksentekoprosesseihin.  

Yhteystiedot

Kiitos mielenkiinnostanne yhtiötämme ja palveluitamme kohtaan!

Yhteyshenkilönne neuvonantotiedusteluissa on KTT Simo Lehtonen.

Actus Advisors Oy
Puhelin: (09) 661010
sähköposti: etunimi.sukunimi@actusadvisors.com

8 + 5 =